Då var det äntligen klart!

Äntligen…
Efter en och en halv månad med förhandlingar vi idag presenterat femklövern i Ystad. Mp, M, Fp, Kd och C har bildat en stabil tydlig majoritet.

Vi har förutom platser i alla nämnder fått ordförandeposten i Kommunstyrelsens miljöutskott.

När det gäller politik, har vi fått igenom en grön tråd i alla politiska beslut. Plus ett antal sakfrågor som Strandbussar (naturbussar som ska kunna ta dig till Sandskogen och stranden), Fairtrade City och en hel del till.

läs mer:
Ya: Håkan Mattsson petas, Grönt ljus för femklövern

Vad är en vågmästare?

Efter valet har diskussionen gått hög. Ska Miljöpartiet samarbeta med borgarna?

Situationen ser exakt lika dan ut i Ystad, Skåne och på riksplan.

Först måste alla demokratiska partier se till att sd ALDRIG får något som helst inflytande över något politiskt beslut.

Jag har i diskussioner inför valet i Ystad konstaterat att:

Vågmästare är ingen matematisk situation, utan ett förtroende som ett parti kan få av de andra partierna. Förtroendet får man genom att konsekvent under lång tid vara ett parti man kan lita på, samt att komma med konstruktiva lösningar på problem och intressekonflikter.

Det är de andra partierna som genom att de kan tänka sig att samarbeta med någon som genom detta utnämner tänkbara vågmästare.

I region Skåne är det Miljöpartiet som fått denna status. Under flera mandatperioder har man både samarbetat med s och v (2002 – 2006) och sedan i en femklöver med Aliansens partier (2006 – 2010). Miljöpartisterna i regionen med Anders Åkesson i spetsen har gjort ett oerhört fint arbete och fått igenom många gröna förslag. Även från Aliansens sida uttalar man sig positivt om samarbetet med Miljöpartiet, både i direkta samtal till mig och via media.1

I Ystad precis som på riksplanet är det idag svårare att utnämna vågmästare.

I Ystad har Moderaterna och Socialdemokraterna tydligt markerat via media2 att de kan tänka sig ett samarbete med Miljöpartiet. Jag har hela tiden sagt att:

  1. Ystad behöver en tydlig majoritet som även kan fatta beslut när det är otrevliga beslut.
    Vad händer om skatteintäkterna kraftigt sjunker samtidigt som kostnaderna rusar i höjden vem vågar då peka med hela handen?
  2. För miljöpartiets del har vi INTE stängt några dörrar. Förutom en och den är ordentligt igenmurad med betong och kan därför ALDRIG öppnas, det är dörren till sd.
    Lägg också märke till att jag pratar om öppna dörrar och inte utsträckta händer. En öppen dör är passiv och kan förbli öppen. Medan en utsträckt hand är en aktiv handling som antigen måste få ett svar eller dras tillbaka (invit till förhandling).
  3. Från och med i går (2010-09-19) säger jag till alla som undrar att vi nu först och främst måste analysera läget.
    Detta för att vi måste veta hur den uppkomna situationen kan hanteras. Vilka handlingsalternativ finns?
  4. Medlemmarna måste säga sitt. Miljöpartiet måste fatta ett demokratiskt och genomtänkt beslut.

Miljöpartiet är på väg att bli vågmästare i Ystad. Det återstår att se hur Fp, Kd och C förhåller sig till den uppkomna situationen, det enda uttalandet kommer från Centerns Håkan Mattson i dag och ger inte mycket vägledning4.

Den stora skillnaden mellan lokal-, region- och rikspolitiken är att Alliansen på riksplan bränt massa broar i och med att man försökt svartmåla Miljöpartiet5. Därför måste man lägga till en ett kriterium för att ett parti ska kunna kallas vågmästare.

Den blivande vågmästaren ska också ha förtroende för de olika handlingsalternativen. Saknar man detta kan man inte tänka sig att binda upp sig för ett samarbete.

Länkar:
1) Om mp i Region Skåne: HDSkånskan, KvP, Sydsvenskan,
2) Inviter till mp Ystad: SkånskanYstads allehanda,
3) Uttalande av mig: Ystads allehanda 2010-09-20, Ystads allehanda 2010-09-19, Ystads allehanda 2010-09-20, Skånskan 2010-09-19Ystads allehanda 2010-09-03Ystads allehanda 2010-09-18,
4) Uttalande av Håkan Mattson:  Ystads allehanda 2010-09-20,
5) Lögner om Miljöpartiets politik från Alliansen: Aftonbladet 2010-09-09, Aftonbladet 2010-08-23,

Folkpartiet kommunisterna

Sitter och läser på  waldorf.se om de nya förslagen som folkpartiets partiledare lagt fram om nationella prov och betyg.

Man är riktigt oroade för konsekvenserna för waldorfsskolorna.

B.la. skriver man i dokument Waldorfskolornas frågor inför den nya skollagen:

Utökningen av det nationella provsystemet skapar stora svårigheter för vår pedagogik. De nationella proven i åk 3 och 5 är så tidskrävande att de allvarligt inskränker möjligheterna att genomföra våra pedagogiska intentioner. Lärarna får mindre tid att hjälpa eleverna och fördjupa kontakten med dem. I själva verket påverkar de därigenom negativt möjligheterna att stödja elever som behöver hjälp och uppmuntran.

Då börjar jag undra ett liberalt parti som vill enkelrikta skolan som om vi var ett kommunistiskt land där alla ska stöpas i samma form och den som inte passar i formen bryr vi oss inte om.

Var det inte så att tanken med friskolor var att man skulle kunna välja alternativa pedagogiker frö sina barn?

Vem ska prioriteras barnen eller byråkratin?

Hamnen får inte glömmas bort i valrörelsen

Utsikt från hotellrum i Helsingborg. Kan man inte få det så här i Ystad?

Nu när äntligen valrörelsen kommit igång i Ystad har den mest handlat om arenan och Håkan Mattsons deklarationer.

En fråga som håller på att glömmas bort är vad som händer med hamnen. I våras var jag i Helsingborg för ett möte vid Knutpunkten och det förvånade mig att man kunde stå på balkongen på hotellet mitt i hamnen och inre känna någonting av avgaser. Då slog det mig att man redan på 80-talet satte tuffa miljökrav på färjorna som skulle trafikera Knutpunkten. Bl.a. har de bägge båtarna katalysatorer.

Varför kunde inte Ystad göra på samma sätt?

Dessutom det har gått ca 20 år sedan man införde katalysatorer i Helsingborg.

Efter de gångna åren verkar det som vi inte kan förvänta oss något av myndigheterna nu måste kommunen som ägare av hamnbolaget ge tydliga direktiv.

Skriv om avtalen med rederierna och kräv moderna färjor med rening.

Sport är också politik

Det trodde jag aldrig när jag igår började med att lägga upp länkar till medias hemsidor som refererar till händelser och annat där jag varit aktiv. Att jag redan efter en dag får lägga upp en länk till sportredaktionen på Ystads allehanda. Jag som är så lite sportintresserad…

Men en upprustad Öp-hall behövs det förstår även jag.

Att vänsterpartiet är ute och pratar om skrytbygge och att använda pengar till gymnastiklärare förvånar mig. Inte ens de alldeles fördyra tävlingsförslagen som presenterats ser ut som skrytbyggen. Att lägga pengarna på gymnastiklärare lär inte gå om man INTE bygger om Öp-hallen. För det kommer inte att finnas någonstans att hålla idrottslektionerna.

Den som använder de bägge hallarna och badhuset mest är nämligen skolan.

Sportkrönikan i Ystads allehanda»

Studentrabatten gör det rättvist

En stor guldstjärna till Miljöpartiets regionråd (Anders Åkesson) och de politiska sekreterarna som förhandlat fram höjningen av studentrabatten.

Vi är ånga i Skåne som bor på en ort och studerar på en annan. Om man arbetat så är månadskortet avdragsgillt i deklarationen. Men som studerande har man ingen sådan möjlighet. Avdrag får ju bara göras för ”kostnader i samband med inkomstens förvärvande” och som student lever man på lånade pengar.

Läs mer på Sydsvenskan, SkånskanYstads allehanda, mp.se, femklövern, svt-sydnytt,

Arenan dyr eller billig vem vet?

Ystads allehanda skriver i dag om Ystads arena, eller snarare ombyggnad och tillbyggnad av Österportshallen.

Så länge vi inte vet vad driftskostnaderna blir, det man betalar i framtiden för att underhålla, värma, städa och mycket mer, kan man inte avgöra om 250 miljoner är mycket eller lite.

Låt os anta att Öp-hallen och badhuset idag kostar 10 miljoner per år. Är då 15 miljoner per år mycket eller lite?

Det är ju så att en modern anläggning med med rätt isolering, rätt belysning, rätt planerad så att personalen inte behöver springa runt så mycket kan göra att driftskostnaderna till och med sjunker jämfört med idag. Men allt detta är ju bara gissningar så länge vi inte fått se kalkylerna.

Just nu stirrar man sig blind på investeringen. Om den är 200 eller 250 miljoner kan ha en mindre betydelse. Jämför med om du själv bygger ett hus 2 eller 2,5 miljoner vilket är dyrast?

2 miljonershuset kan vara det dyraste om det är byggt på ett sätt som gör att uppvärmningskostnaden varje år är större än räntan på en en halv miljon.

ya:s artikel »