Bilder » Min barndoms gata

Min barndoms gata

På bilden kan man se delar av Hedeskoga, Källesjö och Ystad.
Min barndoms gata (Blåsborgsvägen i Hedeskoga) finns mitt i bilden.
Bilden tagen 2012-09-03.

Kommentera