Etikett-arkiv: Ystad

Då var det äntligen klart!

Äntligen… Efter en och en halv månad med förhandlingar vi idag presenterat femklövern i Ystad. Mp, M, Fp, Kd och C har bildat en stabil tydlig majoritet. Vi har förutom platser i alla nämnder fått ordförandeposten i Kommunstyrelsens miljöutskott. När det gäller politik, har vi fått igenom en grön tråd i alla politiska beslut. Plus […]

Arenan dyr eller billig vem vet?

Ystads allehanda skriver i dag om Ystads arena, eller snarare ombyggnad och tillbyggnad av Österportshallen. Så länge vi inte vet vad driftskostnaderna blir, det man betalar i framtiden för att underhålla, värma, städa och mycket mer, kan man inte avgöra om 250 miljoner är mycket eller lite. Låt os anta att Öp-hallen och badhuset idag […]

Kommunen åtalsanmäls

I torsdags skrev Skånska dagbladet om att kommunen åtalsanmäls för miljöbrott i och med att man inte åtgärdat reningsverket som släpper ut stora mängder avloppsvatten orenat rakt ut i Östersjön. Redan för mer än ett år sedan informerades miljöberedningen om problemen. Men det värkar som majoriteten inte varit tydliga nog med att markera att man […]

Vad ska hända i hamnen?

Regeringen har upphävt detaljplanen för hamnen. Nu måste planarbetet starta om från början och nu måste man Göra om Göra rätt Och då krävs att man hör fler intressenter än bara hamnbolaget. I Ystads Allehanda uttalar sig kommunalrådet att hon ”tror att man inte behöver fundera så mycket på vad de gamla planerna egentligen tillåter.” Man […]