Etikett-arkiv: Jordbruk

Konstiga prioriteringar

De absolut flesta bostäder är kopplade till stora reningsverk. I dessa fäller man ut fosfor effektivt med hjälp av kemiska tillsatser däremot är kväve betydligt svårare att rena. Man måste låta vattnet renas av bakterier och andra organismer som lever i vattnet. Detta ”biosteg” har i Ystads reningsverk slagits ut ett antal gånger på grund […]