Etikett-arkiv: Försäkringskassan

Det är regeringens direktiv som är sjuka

I Försäkringskassans regleringsbrev för 2010 (det dokument där regeringen ger myndigheter sina mål för det kommande året). Finns ett övergripande mål under punkten ”Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp”. Det lyder så här: Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp Frånvaron från arbetet på grund av sjukdom ska ligga på en långsiktigt stabil och […]