Månatligt arkiv: oktober, 2013

Vis av tidigare ”satsningar”

Vi har sett många satsningar på skolan de senaste åren. Men alla projekt har oftast ett slutdatum och då har regeringen minskat på de statliga anslagen igen. När kommunen inte längre får pengarna finns inte mycket att göra. antigen höja kommunalskatten eller göra kraftiga nedskärningar. Litar man inte på regeringen att pengarna ska fortsätta komma […]

Vattenråd från hela Sydsverige i Fyledalen

Vattenråd är en organisation som arbetar för att förbättra kvalitén på ett eller flera vattendrag. Ystads kommun är medlemmar i två vattenråd. Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån, där jag är ordförande, stod tillsammans med Vattenmyndigheten Södra Östersjön och Länsstyrelsen i Skåne värd för Vattenrådens dag i går i Tomelilla. Efter en förmiddag med olika föredrag. […]

Det stämmer inte!

Gång på gång hör man främlingsfientliga krafter, Sd och andra, påstår ofta att Svenskarna vill minska invandringen och flyktingmotagandet. Inget kan vara mer fel. De forskare som är absolut bäst på att mäta våra åsikter är SOM-Institutet i Göteborg. Varje år gör de en nationell undersökning och läser man den senaste undersökningen som kom 2012 […]