Ämnesarkiv: Skola

Vis av tidigare ”satsningar”

Vi har sett många satsningar på skolan de senaste åren. Men alla projekt har oftast ett slutdatum och då har regeringen minskat på de statliga anslagen igen. När kommunen inte längre får pengarna finns inte mycket att göra. antigen höja kommunalskatten eller göra kraftiga nedskärningar. Litar man inte på regeringen att pengarna ska fortsätta komma […]

Folkpartiet kommunisterna

Sitter och läser på  waldorf.se om de nya förslagen som folkpartiets partiledare lagt fram om nationella prov och betyg. Man är riktigt oroade för konsekvenserna för waldorfsskolorna. B.la. skriver man i dokument Waldorfskolornas frågor inför den nya skollagen: Utökningen av det nationella provsystemet skapar stora svårigheter för vår pedagogik. De nationella proven i åk 3 […]

Vad säger ett betyg?

Gick igenom lite gamla papper och hittade mitt första betyg från årskurs 3 då jag var 10 år gammal. Fem siffror på ett papper vad säger det? Svenska: 2…. Kunde jag stava? Kunde jag läsa? Matte 3…. Kunde jag Räkna med alla fyra räknesäten? När man så här mer än 20 år efter ställer jag […]

En misshandel är väl en misshandel?

Satt och såg Dokument inifrån på svt.se Ju mer man ser ju argare blir man se själv… här»

Skolan är till för eleverna!

Jag har blivit ombed av partikamrater att skriva lite om turbulensen kring Sydskånska gymnasieförbundet. Som de flesta kan förstå vet direktionens medlemmar saker som inte får lov att publiceras. Det handlar bl.a. om innehåll i ett antal varningar som delas ut till lärare som misskött sitt arbete. Varningarna handlar  INTE om att de är kritiska […]