Ämnesarkiv: Jordbruk

Vattenråd från hela Sydsverige i Fyledalen

Vattenråd är en organisation som arbetar för att förbättra kvalitén på ett eller flera vattendrag. Ystads kommun är medlemmar i två vattenråd. Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån, där jag är ordförande, stod tillsammans med Vattenmyndigheten Södra Östersjön och Länsstyrelsen i Skåne värd för Vattenrådens dag i går i Tomelilla. Efter en förmiddag med olika föredrag. […]

Konstiga prioriteringar

De absolut flesta bostäder är kopplade till stora reningsverk. I dessa fäller man ut fosfor effektivt med hjälp av kemiska tillsatser däremot är kväve betydligt svårare att rena. Man måste låta vattnet renas av bakterier och andra organismer som lever i vattnet. Detta ”biosteg” har i Ystads reningsverk slagits ut ett antal gånger på grund […]