Snårestad ett föredöme

Efter att läst artikeln i Ya om det planerade boendet boendet för ensamma flyktingbarn känner jag mig stolt över att bo i samma kommun som alla de Snårestadsbor som gjorde att representanten från de som ska öppna boendet uttalade sig så här:

– Det var det bästa informationsmöte jag haft någon gång. Det var en positiv stämning och en mycket bra dialog

Kommentera