Vis av tidigare ”satsningar”

Vi har sett många satsningar på skolan de senaste åren. Men alla projekt har oftast ett slutdatum och då har regeringen minskat på de statliga anslagen igen. När kommunen inte längre får pengarna finns inte mycket att göra. antigen höja kommunalskatten eller göra kraftiga nedskärningar.

Litar man inte på regeringen att pengarna ska fortsätta komma är det en självklarhet att göra satsningarna till tillfälliga. Regeringens solpolitik är kortsiktig. Först ska man införa dokumentation betyg ock så vidare sedan upptäcker man att det blir lite för mycket administration för lärarna de får fylla i papper istället för undervisa eller förbereda undervisning. Då föreslår man att avveckla individuella utvecklingsplanerna för de elever som behöver det mest ”för att minska administrationen” de svaga. Nu får det vara slut på Bjöklunds lekstuga i skolpolitiken.

Kommentera