Vattenråd från hela Sydsverige i Fyledalen

Besök i Fyledalen för att se projektet i Fyleån

Vattenrådens dag 2013-10-10

Vattenråd är en organisation som arbetar för att förbättra kvalitén på ett eller flera vattendrag. Ystads kommun är medlemmar i två vattenråd. Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån, där jag är ordförande, stod tillsammans med Vattenmyndigheten Södra Östersjön och Länsstyrelsen i Skåne värd för Vattenrådens dag i går i Tomelilla.

Efter en förmiddag med olika föredrag. Jag pratade om vårt vattenråd och hur vi råkade ut för en offentlig upphandling som överklagades. Det pratades också om lantbrukets recipientkontroll (kontroll av lantbrukets påverkan av vattendragen). bar det iväg till Fyledalen där Charlotte som är kommunekolog i Tomelilla kommun och vattenrådets sekreterare samt Ulrika, godsekolog på Högestad Cristinehof, guidade och berättade om projektet Målarmusslans återkomst.

När jag blev politiskt aktiv var det miljöfrågorna som drog mig in i politiken. Då känns det meningsfullt att få vara med och se ett mycket fint projekt. Tack till alla ni som arbetat hårt i många år för att se detta förverkligat, Charlotte, Ulrika, Vibeke, Carl Piprer och många fler som jag inte vet namnen på.

Kommentera