Det stämmer inte!

Gång på gång hör man främlingsfientliga krafter, Sd och andra, påstår ofta att Svenskarna vill minska invandringen och flyktingmotagandet. Inget kan vara mer fel. De forskare som är absolut bäst på att mäta våra åsikter är SOM-Institutet i Göteborg. Varje år gör de en nationell undersökning och läser man den senaste undersökningen som kom 2012 är det tydligt.

55 procent håller INTE med om att vi ska minska flyktingmottagandet. För 20 år sedan var det bara 35 procent som inte ville minska mottagandet.

SOM-Institutet skriver i sin redovisning:

Flyktingopinionen i Sverige har i ett längre perspektiv, sett två decennier tillbaka, blivit allt mer generös. opinionen har rört sig från de 65 procent som 1992 angav att det är ett mycket bra eller ett ganska bra förslag att ta emot färre flyktingar till 45 procent år 2012.Opinionsutvecklingen visar på en långsiktigt allt mer positiv inställning till att ta emot flyktingar i Sverige.

 

Man kan bara slå fast att:
Svensken blir mindre och mindre främlingsfientlig!

Kommentera