Omöjlig kombination

Måste tipsa om en bra debattartikel om elektronisk röstning i allmänna val.

Att kombinera valets två absoluta krav.

  • Kravet på att veta vem som röstar.
    Det valförättaren gör när hen kontrollerar legitimationen och att man är upptagen i röstlängden.
  • och kravet på att man ska vara anonym
    Ingen ska veta hur du röstar. Vilket sker i valbåset där den som röstar själv stoppar valsedeln i kuvertet.

I elektroniska system finns alltid en nyckel. Jag har själv varit med vid provval där partiets medlemmar kunnat rösta elektroniskt. Problemet vara att jag som administratör av systemet hela tiden kunde gå in och se hur medlemmarna röstat. Jag satt på den nyckel som behövdes för att koda av systemets interna siffror som kopplade samman medlemmen med hur hen röstat. Dessutom kunde jag, om jag velat, lägga hur många egna röster som helst på de kandidater jag ville skulle vinna utan att någon skulle ha möjlighet att upptäcka det. När man har elektroniska valsystem kräver det fullständigt förtroende för de personer som administrerar systemen. I en förening med ett par hundra medlemmar funkar det men jag är tveksam till att det går i allmänna val.

Flera gånger per år kan vi läsa och höra i media att poliser, vårdpersonal mm blivit misstänkta och dömda för att ha gått in i journaler och system och läst information som de absolut inte har rätt att se. Senast hörde vi hur 49 vårdanställda varit inne och läst ”Noras” journal. Nora som man kan följa i SR:s dokumentär ”Den fastspända flickan”. Dessa 49 är de som loggats i systemets logg. Men alla system har någon eller några som kan gå in i själva systemet på en nivå som inte ger automatiska loggar.

Den enda möjlighet att kombinera de två kraven och ytterligare krav på full öppenhet vid sammanräkningen. Samt möjligheten att räkna om rösterna om någon misstänker att något fel begåtts. Är att vi i september vart fjärde år får ta oss till en vallokal i närheten.

Läs Max Anderssons artikel i SvD.

Kommentera

1 Trackbacktill"Omöjlig kombination"

  1. den 2013-04-18 kl 14:51