Är sydöstskåne laglöst?

Det verkar som sydöstra Skåne ska vara ett laglöst land. Åtminstånne om vissa högljudda röster får bestämma.

De senaste dagarna har man kunnat läsa i Ystads allehanda att politikern som åtalas för miljöbrott tycker att man ska lägga ner Miljöförbundet efersom de anmält hans hantering av asbest. Förbundet ansvarar för att miljölagstiftningen följs i Ystad, Tomelilla och Simrishamns kommuner. Enligt miljöbalken är de skyldiga att anmäla alla misstänkta miljöbrott. Anmäler de inte gör de sig skyldiga till tjänstefel. Det är som om den som blir åtalad för att man kört för fort vill lägga ner polisen.

Man kan också läsa om företagaren som kämpar för att slippa riva sitt svartbygge. De som egaserar sig i detta måste ställa sig frågan om det handlade om någon annan lag kan man skylla på att man inte viste om att man inte får lov att köra utan körkort när polisen stoppar en?

De tjänstemän och politiker som är tillsatta att följa plan och bygglagen eller miljöbalken har i många fall bara att följa de lagar som riksdagen fattat. Om myndighetsnämnden inte kräver att snvartbygget ska rivas kan nämnden bli dömd för tjänstefel.

Kommentera