Att skilja på mänskliga och medborgerliga rättigheter.

Lysande på Ekots tidningskönika. Blev riktigt förbannad på de ledarskribenter som med automatik hoppar på den svage. Att väl läskuniga, och bevisligen skrivkunniga. Att man inte kan skilja mellan mänskliga rättigheter och medborgerliga rättigheter.

Vård är ingen rättighet för medborgare det är en mänsklig rättighet.

Det spelar ingen roll vem man är. Alla kan drabbas av sjukdom. Det är en skam att detta inte blivit genomfört tidigare. I Skåne har rätten till vård funnits sedan ett par år tillbaka.

Det går inte att skriva om gårdagens uppgörelse utan att nämna domen i USA:s högsta domstol som kom ett par timmar senare. Visserligen har man valt ett onödigt komplicerat system med försäkringar.

Glöm inte att sjukvård för papperslösa inte har varit en självklarhet även S har under många år drivit samma linje som moderaterna äntligen lämnat. Det finns en allians mellan m och s som motverkat alla nödvändiga förändringar innom integrationspolitiken.

Kommentera