Vad är en vågmästare?

Efter valet har diskussionen gått hög. Ska Miljöpartiet samarbeta med borgarna?

Situationen ser exakt lika dan ut i Ystad, Skåne och på riksplan.

Först måste alla demokratiska partier se till att sd ALDRIG får något som helst inflytande över något politiskt beslut.

Jag har i diskussioner inför valet i Ystad konstaterat att:

Vågmästare är ingen matematisk situation, utan ett förtroende som ett parti kan få av de andra partierna. Förtroendet får man genom att konsekvent under lång tid vara ett parti man kan lita på, samt att komma med konstruktiva lösningar på problem och intressekonflikter.

Det är de andra partierna som genom att de kan tänka sig att samarbeta med någon som genom detta utnämner tänkbara vågmästare.

I region Skåne är det Miljöpartiet som fått denna status. Under flera mandatperioder har man både samarbetat med s och v (2002 – 2006) och sedan i en femklöver med Aliansens partier (2006 – 2010). Miljöpartisterna i regionen med Anders Åkesson i spetsen har gjort ett oerhört fint arbete och fått igenom många gröna förslag. Även från Aliansens sida uttalar man sig positivt om samarbetet med Miljöpartiet, både i direkta samtal till mig och via media.1

I Ystad precis som på riksplanet är det idag svårare att utnämna vågmästare.

I Ystad har Moderaterna och Socialdemokraterna tydligt markerat via media2 att de kan tänka sig ett samarbete med Miljöpartiet. Jag har hela tiden sagt att:

  1. Ystad behöver en tydlig majoritet som även kan fatta beslut när det är otrevliga beslut.
    Vad händer om skatteintäkterna kraftigt sjunker samtidigt som kostnaderna rusar i höjden vem vågar då peka med hela handen?
  2. För miljöpartiets del har vi INTE stängt några dörrar. Förutom en och den är ordentligt igenmurad med betong och kan därför ALDRIG öppnas, det är dörren till sd.
    Lägg också märke till att jag pratar om öppna dörrar och inte utsträckta händer. En öppen dör är passiv och kan förbli öppen. Medan en utsträckt hand är en aktiv handling som antigen måste få ett svar eller dras tillbaka (invit till förhandling).
  3. Från och med i går (2010-09-19) säger jag till alla som undrar att vi nu först och främst måste analysera läget.
    Detta för att vi måste veta hur den uppkomna situationen kan hanteras. Vilka handlingsalternativ finns?
  4. Medlemmarna måste säga sitt. Miljöpartiet måste fatta ett demokratiskt och genomtänkt beslut.

Miljöpartiet är på väg att bli vågmästare i Ystad. Det återstår att se hur Fp, Kd och C förhåller sig till den uppkomna situationen, det enda uttalandet kommer från Centerns Håkan Mattson i dag och ger inte mycket vägledning4.

Den stora skillnaden mellan lokal-, region- och rikspolitiken är att Alliansen på riksplan bränt massa broar i och med att man försökt svartmåla Miljöpartiet5. Därför måste man lägga till en ett kriterium för att ett parti ska kunna kallas vågmästare.

Den blivande vågmästaren ska också ha förtroende för de olika handlingsalternativen. Saknar man detta kan man inte tänka sig att binda upp sig för ett samarbete.

Länkar:
1) Om mp i Region Skåne: HDSkånskan, KvP, Sydsvenskan,
2) Inviter till mp Ystad: SkånskanYstads allehanda,
3) Uttalande av mig: Ystads allehanda 2010-09-20, Ystads allehanda 2010-09-19, Ystads allehanda 2010-09-20, Skånskan 2010-09-19Ystads allehanda 2010-09-03Ystads allehanda 2010-09-18,
4) Uttalande av Håkan Mattson:  Ystads allehanda 2010-09-20,
5) Lögner om Miljöpartiets politik från Alliansen: Aftonbladet 2010-09-09, Aftonbladet 2010-08-23,

Kommentera