Konstiga prioriteringar

De absolut flesta bostäder är kopplade till stora reningsverk. I dessa fäller man ut fosfor effektivt med hjälp av kemiska tillsatser däremot är kväve betydligt svårare att rena. Man måste låta vattnet renas av bakterier och andra organismer som lever i vattnet. Detta ”biosteg” har i Ystads reningsverk slagits ut ett antal gånger på grund av att det kommit in ämnen i reningsverket som gör att organismerna dör.

Det absolut största tillskottet av närsalter (bl.a. fosfor och kväve) till Östersjön kommer från jordbruket. Att i detta läget skärper miljöministern Andreas Carlgren (c) reglerna kring fosfor i tvättmedel och INTE stramar åt utsläppen från jordbruket förstår jag överhuvud taget inte als. Vist måste vi minska alla utsläpp men att göra som centern och helt och hållet undanta jordbruket från ansvar är oansvarigt.

Lort-Centern – Ledare – Expressen.se.

Kommentera