Vad ska hända i hamnen?

Regeringen har upphävt detaljplanen för hamnen.

Nu måste planarbetet starta om från början och nu måste man

  1. Göra om
  2. Göra rätt

Och då krävs att man hör fler intressenter än bara hamnbolaget.

Ystads Allehanda uttalar sig kommunalrådet att hon ”tror att man inte behöver fundera så mycket på vad de gamla planerna egentligen tillåter.”

Man ska inte tro en massa i så här viktiga frågor. Nu måste man veta att man gör rätt.

Kommentera