Närproducerat ett sätt att ta bort kravet på ekologisk produktion

Det hörs allt högre röster för att kommunerna ska köpa närproducerade livsmedel. Framförallt från ”bondepartiet” centern som driver på frågan. Till saken hör att Skåne är det absolut sämsta länet när det gäller andelen ekologisk produktion.

I en marknadsekonomi är det efterfrågan som styr. Kommunerna är en av  Sveriges största upphandlare. Om dessa sätter krav på sina leverantörer så måste dessa anpassa sig. När marknaden begär Ekologiska produkter kommer trycket på producenterna att ställa om sin produktion om man i stället sätter andra krav före kommer inte detta marknadstryck att uppstå. Därför bör upphandlarnas kravlista att i första hand vara ekologisk produktion och finns det två likvärdiga ekologiska leverantörer bör den med kortast transportsträcka att väljas.

Att Centern nu väljer att driva närproducerat är att deras kärnväljare (Icke ekologiska bönder) inte vill få ett enormt tryck på sig att ställa om sin verksamhet.

GÅ INTE I DENNA FÄLLAN!

Låt de marknadsekonomiska reglerna om efterfrågan och tillgång påverka bönderna att ställa om. Precis som i alla andra branscher.

Läs mer: SKD

Andel ekologisk produktion

Källa: Sveriges officiella statistik Statistiska meddelanden (SCB: JO 16 SM 0902)

Kommentera