Höger — Vänster eller rakt fram?

I regionen samarbetar mp med de borgliga partierna och i kommun och riksdag samarbetar man med S och V. Det är inte lätt att förstå för alla men i vilket samarbete man än har måste man i bland kompromissa med sina egna åsikter. Min bedömning från regionen är att det kompromissas ungefär lika mycket vid de olika alternativen. Miljöpartiet är lika lite ett socialistiskt som ett borgligt parti. Det fungerar utmärk att samarbeta åt bägge hållen. Till sist tror jag att det är personkemin mellan de mest tongivande politikerna i partierna och var man kan få störst genomslag för sin egen politik som avgör hur samarbetesformerna ser ut i slutändan.

Kommentera