På tiden att någon reagerar!

Carl Schlyter (mp) har i dag fått in en debattartikel i Aftonbladet där han skriver om kampanjbidragen som svenska partier kan få utan att det finns någon som helst öppenhet.

Säg att jag som kommunpolitiker får bidrag från ett stort företag i Ystad som sen efter att jag hamnat på en maktposition t.ex. i myndighetsnämnden där man ska bevilja bygglov till företaget. Eller varför inte ett byggbolag kan ju påverka att vissa byggnationer som diskuteras blir genomförda på ett visst sätt. Exemplen är många När det finns öppna kontakter familjeband, anställningar osv är man skyldig att anmäla jäv men i dessa dolda exempel med kampanjbidrag finns det ingen möjlighet att kontrollera och eventuellt överklaga beslut.

Det är verkligen dags att städa upp i bland kampanjbidragen.

Kommentera