Skolan är till för eleverna!

Jag har blivit ombed av partikamrater att skriva lite om turbulensen kring Sydskånska gymnasieförbundet.

Som de flesta kan förstå vet direktionens medlemmar saker som inte får lov att publiceras. Det handlar bl.a. om innehåll i ett antal varningar som delas ut till lärare som misskött sitt arbete. Varningarna handlar  INTE om att de är kritiska mot ledningen utan om helt andra saker. Mer känner jag att jag inte kan skriva utan att kommentera enskilda fall.

Själv tog jag studenten 1992 på Österportskolan. Om jag ska jämföra skolan då med den skola jag nu besöker som politiker är det som om att landa i en helt ny tid. I varje klass fanns ett antal elever som inte hade en lätt skolgång. Många lärare totalt nonchalerade dessa elever som helt enkelt bara satt av lektionerna. Det känns som skolan var mer till för lärarna än oss elever.

Under de gångna åren har personalen i skolan har gjort ett enormt arbete för att förändra något som verkligen INTE var bra. De elever som då ”satt av lektionerna” är de som man idag ger extra resurser. Man har helt andra krav på dokumentation och att alla elever ska klara av att få godkänt. Vist fick alla betyg på den tiden men en etta eller tvåa i det gamla betygsystemet räcker inte till godkänt i dag. Så statistiken går inte att jämföra.

Eleven sätts idag i fokus på ett helt annat sätt. Detta visar sig också genom att förbundets verksamhet ofta används som förebild runt om i Sverige. I förbundet har yrkesinriktade program en helt annan status. Några exempel är arbetet med teknik- och vårdcollege samt satsningarna på PRIV (Programintegrerat individuellt program).

Vist finns det bekymmer i förbundet. De största bekymmerna handlar om arbetet i direktionen. Det har skapats ett ”sammarbetsklimat” som närmare kan beskrivas som konflikträdsla man vågar inte utåt visa att man har olika politiska åsikter. Ett annat stort bekymmer är att underlagen till beslut som direktionen får från ledningen är svåra att sätta sig in i. Detta kan leda till att beslut fattas på felaktiga grunder och att diskussionen i direktionen inte handlar om de viktigaste delarna i ärendena. Ibland känns det som information som är negativ inte redovisas. I en så stor organisation och med så många kritiska anställda som Ystads allehanda redovisat borde direktionen ha fått mer information.

Det riktigt allvarliga är att INGEN informerat direktionen om de bekymmer som Ystads allehanda skrivit om. Inte ens facken har haft något att säga. Först nu efter publiceringen går Lärarnas riksförbund ut med kritik mot ledningen. Är arbetsmiljön så dålig måste man vidta åtgärder och det hoppas jag kommer att hända de närmaste veckorna.

Läs mer:

Ystads allehanda(kommentarer),  Facklig kritik mot ledningenHyrkäs: ”Nonchalans””Inte, tillräckligt för mig”Lärarna: ”Vi är tillbaka på ruta ett”Facket sågar förslaget från direktionenDirektionen ska själva utreda ny organisationFacket besviket på politikernaÖdesdag för gymnasietKänslosam debatt om Sydskånska gymnasietFår inte undervisa ensamLR: ”De struntar i samverkansavtalen”Kräver snabba åtgärderGranskning med efterverkningar(S) vill ha öppen debatt i fullmäktigePolitiker kallar till krismöte, Läs alla artiklar om Sydskånska gymnasiet,

Skånskan:Inga förändringar i gymnasiets ledning”Jag är tillsvidareanställd”Direktionen fattade ”överraskande” beslut15 jobb hotade på gymnasiet,

Kommentera