Konsten att namnge ett badhus

För snart två månader sedan började diskussionerna om vad namnet på Ystads nya badhus ska heta. Det fanns med ett litet ärende på kommunstyrelsens arbetsutskotts dagordning ”Namngivning av badhuset”.

Jag nämnde det lite snabbt på miljöpartiets gruppmöte och kastade fram en idé att isbanan som låg strax intill det nya badhuset fram till 70-talet hätta Åvalla. Namnet kommer ifrån den Å som en gång i tiden rann igenom östra delarna av Ystad. I området har det också funnits en medeltida borg med ”vallar” och vallgrav som om jag är rätt informerad grävdes ut när man byggde ÖP-hallen. Min tanke är att vi bör ha samma namn på hela anläggningen Då blir det Åvallabadet och Åvallahallen när den nya hallen står klar om ett par år. Någon arena är det inte så att använda arena i namnet är uteslutet. För de ystadsbor som önskar en ishall i framtiden finns det i detaljplanen över badet och hallarna en plats utmärkt för en framtida ishall i området och då blir det Åvallaishall också.

Men det finns ingen prestige i namnet. Kommer någon med ett bra förslag köper jag detta.

Men det verkar som socialdemokraterna absolut inte vill namnge badet nu. I Femklövern vill vi inte ta politiks strid för ett namn och vi känner att vi borde kunna komma överens. På Kommunstyrelsen i onsdags sa sig sossarna att de hade 15 olika förslag. Men om de inte vill visa sig ansvarstagande och komma vara med och påverka kanske det är lika bra att majoriteten fattar ett beslut själva.

Vis av tidigare ”satsningar”

Vi har sett många satsningar på skolan de senaste åren. Men alla projekt har oftast ett slutdatum och då har regeringen minskat på de statliga anslagen igen. När kommunen inte längre får pengarna finns inte mycket att göra. antigen höja kommunalskatten eller göra kraftiga nedskärningar.

Litar man inte på regeringen att pengarna ska fortsätta komma är det en självklarhet att göra satsningarna till tillfälliga. Regeringens solpolitik är kortsiktig. Först ska man införa dokumentation betyg ock så vidare sedan upptäcker man att det blir lite för mycket administration för lärarna de får fylla i papper istället för undervisa eller förbereda undervisning. Då föreslår man att avveckla individuella utvecklingsplanerna för de elever som behöver det mest ”för att minska administrationen” de svaga. Nu får det vara slut på Bjöklunds lekstuga i skolpolitiken.

Vattenråd från hela Sydsverige i Fyledalen

Besök i Fyledalen för att se projektet i Fyleån

Vattenrådens dag 2013-10-10

Vattenråd är en organisation som arbetar för att förbättra kvalitén på ett eller flera vattendrag. Ystads kommun är medlemmar i två vattenråd. Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån, där jag är ordförande, stod tillsammans med Vattenmyndigheten Södra Östersjön och Länsstyrelsen i Skåne värd för Vattenrådens dag i går i Tomelilla.

Efter en förmiddag med olika föredrag. Jag pratade om vårt vattenråd och hur vi råkade ut för en offentlig upphandling som överklagades. Det pratades också om lantbrukets recipientkontroll (kontroll av lantbrukets påverkan av vattendragen). bar det iväg till Fyledalen där Charlotte som är kommunekolog i Tomelilla kommun och vattenrådets sekreterare samt Ulrika, godsekolog på Högestad Cristinehof, guidade och berättade om projektet Målarmusslans återkomst.

När jag blev politiskt aktiv var det miljöfrågorna som drog mig in i politiken. Då känns det meningsfullt att få vara med och se ett mycket fint projekt. Tack till alla ni som arbetat hårt i många år för att se detta förverkligat, Charlotte, Ulrika, Vibeke, Carl Piprer och många fler som jag inte vet namnen på.

Det stämmer inte!

Gång på gång hör man främlingsfientliga krafter, Sd och andra, påstår ofta att Svenskarna vill minska invandringen och flyktingmotagandet. Inget kan vara mer fel. De forskare som är absolut bäst på att mäta våra åsikter är SOM-Institutet i Göteborg. Varje år gör de en nationell undersökning och läser man den senaste undersökningen som kom 2012 är det tydligt.

55 procent håller INTE med om att vi ska minska flyktingmottagandet. För 20 år sedan var det bara 35 procent som inte ville minska mottagandet.

SOM-Institutet skriver i sin redovisning:

Flyktingopinionen i Sverige har i ett längre perspektiv, sett två decennier tillbaka, blivit allt mer generös. opinionen har rört sig från de 65 procent som 1992 angav att det är ett mycket bra eller ett ganska bra förslag att ta emot färre flyktingar till 45 procent år 2012.Opinionsutvecklingen visar på en långsiktigt allt mer positiv inställning till att ta emot flyktingar i Sverige.

 

Man kan bara slå fast att:
Svensken blir mindre och mindre främlingsfientlig!

Omöjlig kombination

Måste tipsa om en bra debattartikel om elektronisk röstning i allmänna val.

Att kombinera valets två absoluta krav.

  • Kravet på att veta vem som röstar.
    Det valförättaren gör när hen kontrollerar legitimationen och att man är upptagen i röstlängden.
  • och kravet på att man ska vara anonym
    Ingen ska veta hur du röstar. Vilket sker i valbåset där den som röstar själv stoppar valsedeln i kuvertet.

I elektroniska system finns alltid en nyckel. Jag har själv varit med vid provval där partiets medlemmar kunnat rösta elektroniskt. Problemet vara att jag som administratör av systemet hela tiden kunde gå in och se hur medlemmarna röstat. Jag satt på den nyckel som behövdes för att koda av systemets interna siffror som kopplade samman medlemmen med hur hen röstat. Dessutom kunde jag, om jag velat, lägga hur många egna röster som helst på de kandidater jag ville skulle vinna utan att någon skulle ha möjlighet att upptäcka det. När man har elektroniska valsystem kräver det fullständigt förtroende för de personer som administrerar systemen. I en förening med ett par hundra medlemmar funkar det men jag är tveksam till att det går i allmänna val.

Flera gånger per år kan vi läsa och höra i media att poliser, vårdpersonal mm blivit misstänkta och dömda för att ha gått in i journaler och system och läst information som de absolut inte har rätt att se. Senast hörde vi hur 49 vårdanställda varit inne och läst ”Noras” journal. Nora som man kan följa i SR:s dokumentär ”Den fastspända flickan”. Dessa 49 är de som loggats i systemets logg. Men alla system har någon eller några som kan gå in i själva systemet på en nivå som inte ger automatiska loggar.

Den enda möjlighet att kombinera de två kraven och ytterligare krav på full öppenhet vid sammanräkningen. Samt möjligheten att räkna om rösterna om någon misstänker att något fel begåtts. Är att vi i september vart fjärde år får ta oss till en vallokal i närheten.

Läs Max Anderssons artikel i SvD.

Ärlighet i kommunpolitiken

Den senaste tiden har man i Ystads allehanda kunnat läsa insändare där representanter från socialdemokraterna hoppar på den styrande Femklövern i Ystad. Man blandar medvetet ihop olika politiska definitioner. Ett par exempel man skriver att Miljöpartiet ingår i Alliansen. Man får en känsla av att mp varit med och styrt sedan valet 2006. Inget kan vara mer fel än detta.

  • Det är inte Alliansen som styr Ystad. Det är Femklövern.
  • Femklövern har styrt Ystad sedan den 1 januari 2011.

Varför är detta så viktigt att använda rätt begrepp?

Alliansen består av de borgerliga partierna det vill säga m, c, fp och kd. Dessa fyra partier har en ganska gemensam ideologisk grund. De har under många år samarbetat i olika former och de känner väl till varandras styrker och svagheter.

De socialistiska partierna består av s och v de har också en gemensam ideologisk grund och en lång gemensam historia.

Miljöpartiet de gröna ingår inte i något av dessa block. Mp är ett grönt parti med en grön ideologi som har en helt annan bakgrund än de andra sex partierna. Detta fick till följd att man döpte samarbetet mellan mp, s och v till Rödgröna inför valet 2010. När mp samarbetar med de borgerliga partierna pratar man om en femklöver för att markera att det är fem partier.

I en del kommuner där man samarbetar med representanter från både de borgliga och socialistiska partierna samt miljöpartiet brukar man prata om en rengnbågsallians. Denna majoritetsform kommer från kommuner som haft mycket långt s-styre och de flesta andra partier har bestämt sig för att det är nog och man vill bli av med s.

Inför valet 2010 diskuterades det en del i mp om vilka etiketter man sätter på andra partier. Detta för att man skulle underlätta för samarbete. Med största sanolikhet har man diskuterat detta även inom s och v. Om diskussionen nådde kommunpolitikerna i Ystad vet jag inte. Om jag konsekvent kallar Socialdemokraterna för exempelvis Betongsossar eller något annat nedsättande kan detta leda till att representanter för s får en felaktig negativ bild av mitt parti. Lika så om s företrädare konsekvent skriver felaktigheter om mp kommer mp:s medlemmar att få en negativ bild av s och detta kan leda till att man inte vill samarbeta i framtiden.

En annan sak som socialdemokraterna gör just nu i Ystad är att man hela tiden lägger fram förslag på ”satsningar”. Man vill ha ett antal miljoner hit ett annat antal miljoner dit. Varje ”satsning” låter klok i sig men problemet är att en kommun inte får använda mer pengar än den får in. Varje ny satsning måste alltså leda till att en annan verksamhet måste spara. Eller att man måste se till att det kommer in mer pengar från kommuninvånarna i höjd skatt eller i form av avgifter. Det verkarinte som det ska komma mer pengar från staten. Det är bara att läsa kommunallagen 8:4 stycke tre (krav på budgeten) och 8:13 (utgift under året)

8:4 st. 3 ”Budgeten skall upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna.”

8:13 ”Om fullmäktige beslutar om en utgift under löpande budgetår, skall beslutet innefatta också en anvisning om hur utgiften skall finansieras.”

Detta måste majoriteten hela tiden ta hänsyn till. Oppositionen kan vinna politiska poänger genom att lägga fram förslag som antigen stoppas av majoriteten. Lyckas oppositionen att få med de enstaka röster som krävs för att få igenom förslaget kan det hända att en domstol upphäver beslutet. Problemet är att socialdemokraterna vet att väldigt få känner till dessa lagar och den publicitet man kan få genom att lägga fram ett populärt förslag som visserligen är bra men omöjligt i en tid då man måste pröva varje möjlighet för att få ekonomin att gå ihop.

Är sydöstskåne laglöst?

Det verkar som sydöstra Skåne ska vara ett laglöst land. Åtminstånne om vissa högljudda röster får bestämma.

De senaste dagarna har man kunnat läsa i Ystads allehanda att politikern som åtalas för miljöbrott tycker att man ska lägga ner Miljöförbundet efersom de anmält hans hantering av asbest. Förbundet ansvarar för att miljölagstiftningen följs i Ystad, Tomelilla och Simrishamns kommuner. Enligt miljöbalken är de skyldiga att anmäla alla misstänkta miljöbrott. Anmäler de inte gör de sig skyldiga till tjänstefel. Det är som om den som blir åtalad för att man kört för fort vill lägga ner polisen.

Man kan också läsa om företagaren som kämpar för att slippa riva sitt svartbygge. De som egaserar sig i detta måste ställa sig frågan om det handlade om någon annan lag kan man skylla på att man inte viste om att man inte får lov att köra utan körkort när polisen stoppar en?

De tjänstemän och politiker som är tillsatta att följa plan och bygglagen eller miljöbalken har i många fall bara att följa de lagar som riksdagen fattat. Om myndighetsnämnden inte kräver att snvartbygget ska rivas kan nämnden bli dömd för tjänstefel.

Myt att ekomaten är dyrare

Andel ekomat och kostnaden för skolmaten

För ett tag sedan kom Ekomatcentrum med statistik över kommunernas inköp av ekologisk mat. Att Ystad ligger riktigt risigt till är inte den stora nyheten. Vi vet att det finns en kultur i Ystads matorganisation som under många år motsatt sig en förändring mot det ekologiska. Oftast har det i samband med frågor varför Ystad inte är bättre svarats med hänvisning till ekonomi.

Det nya är att om man redovisar skolmatskostnaderna för de kommuner som ligger runt målet för Ystad så kan man se att dessa kommuner har en genomsnittlig kostnad som inte ligger långt ifrån den kostnad som finns i Ystad. Uppgifter om kostnaderna kommer från Statistiska Centralbyrån.

Kommunfulmäcktiges beslutade för snart tio år sedan att vi skulle före 2010 ligga på 25% ekologisk mat. Tyvärr ligger vi bara på 7,5%. Nu är det upp till bevis.

Att skilja på mänskliga och medborgerliga rättigheter.

Lysande på Ekots tidningskönika. Blev riktigt förbannad på de ledarskribenter som med automatik hoppar på den svage. Att väl läskuniga, och bevisligen skrivkunniga. Att man inte kan skilja mellan mänskliga rättigheter och medborgerliga rättigheter.

Vård är ingen rättighet för medborgare det är en mänsklig rättighet.

Det spelar ingen roll vem man är. Alla kan drabbas av sjukdom. Det är en skam att detta inte blivit genomfört tidigare. I Skåne har rätten till vård funnits sedan ett par år tillbaka.

Det går inte att skriva om gårdagens uppgörelse utan att nämna domen i USA:s högsta domstol som kom ett par timmar senare. Visserligen har man valt ett onödigt komplicerat system med försäkringar.

Glöm inte att sjukvård för papperslösa inte har varit en självklarhet även S har under många år drivit samma linje som moderaterna äntligen lämnat. Det finns en allians mellan m och s som motverkat alla nödvändiga förändringar innom integrationspolitiken.

Nytt försök med bloggen

Efter att bloggen legat nere ett par år har jag fått ett ryck! 

Efter att blivit arg över ett antal refererade ledarsidor i tidningskrönikan idag loggade jag för första gången på mycket länge på bloggen för att skriva av mig. Möttes av mängder med icke gjorda uppdateringar som nu är gjorda. 

Nu väntar jag bara på att Ekot lägger upp dagens tidningskrönika så jag kan lyssna igen sen ska jag skriva mitt första blogginlägg sedan 2010.